PAASCONFERENTIE 2024

Naar jaarlijkse traditie organiseren de leden van de Pedagogische Afdeling een meerdaagse conferentie. Doel is om voor pedagogen die in het steineronderwijs werkzaam zijn, verdieping en inspirerende inhouden aan te reiken.

Als grondlegger van de steinerpedagogie heeft Rudolf Steiner altijd het kind centraal gesteld. Ook heeft hij de leraren veel gezichtspunten geschonken, van waaruit zij het raadsel van ieder kind kunnen helpen ontsluieren.

Deze editie van de Paasconferentie richt zich met name op het helpen van het individuele kind bij het overwinnen van hindernissen en al zoekend vinden van de eigen levensdraad. 

De deelnemers ontvangen via de drie voordrachten en de daarop volgende werkgroepen vanuit de antroposofie geïnspireerde beelden, die inspiratie kunnen bieden bij het dagelijkse werk met kinderen en jongeren!