Beste deelnemer aan de Paasconferentie,

Zoals je kan zien op het programmaoverzicht, neem je deel aan 2 werkgroepen die elk uit 2 momenten van 1,5 uur bestaan. De eerste werkgroep vindt plaats op woensdagnamiddag en donderdagvoormiddag, de tweede werkgroep vindt plaats op donderdagnamiddag en vrijdagvoormiddag. We vragen je voor beide werkgroepen je 1ste en 2de voorkeur ( de 2de = jouw reservekeuze indien je eerste voorkeur zou volzet zijn)  op te geven. Tweemaal dezelfde werkgroep volgen is niet mogelijk.

Werkgroep 1:

'De mens als representant van het Ik'

Met Vera Vanighem

Toelichting: De opvoeding eindigt bij het vrijkomen van het Ik. Daar begint de zelfopvoeding, een leven lang.

Als mens en als leraar zijn we representant van dit scheppende Ik-principe. Rudolf Steiner geeft in zijn scholingsweg oefeningen om de Ik-kracht te versterken. Deze kracht moet er meer dan ooit voor zorgen om de wezensdelen samen te houden en te laten samenwerken. De integriteit is bedreigd. Hoe blijven we gezond?

We werken met vragen van deelnemers, inleiding en gesprek, en oefeningen.

Vera Van Ighem (°1958) was werkzaam in de Parcivalschool, nu vrijwilliger voor Similes. Werkt aan een leidraad voor preventie en aandacht voor psychische kwetsbaarheid, gezien vanuit de menskunde en antroposofische kijk op ziekte en gezondheid.

 

Werkgroep 3:

Euritmisch de ziel verkennen zo dat de geest ons tegemoet kan komen.

Met Mia Lemaitre

Toelichting: Dank zij de vele mogelijkheden die we in de euritmische kunst hebben, proberen we dichter bij de geest te komen die zijn woning in onze ziel heeft. De spreuk voor de kinderen is de basis voor het oefenproces. 

Mia Lemaitre °1952, verpleegkundige en vroedvrouw. Euritmie en heileuritmie opleidingen in Stuttgart en sinds 1980 werkzaam met de euritmie en heileuritmie in verschillende scholen en instellingen vanuit de helende en saluto-genetische impuls.

 

Werkgroep 4:

Fenomenologie en goetheanistisch waarnemen als oefenwegen tot verruimen van uw waarnemingsveld en als springplank naar waarnemen van levenskrachten en vormkrachten.

Met Xavier De Keyser

Toelichting: Door in een groep, een plant in 4  stappen waar te nemen, leren we van mekaar aspecten hiervan te ontdekken, die ons tot nog toe waren ontsnapt. Het wekt bij ons verwondering, interesse en respect op voor hetgeen we waarnemen. Daardoor  gaan we een andere verbinding ervaren met die plant. We openen immers door die aandacht, onze ziel voor ” het wezen plant”. Nu zijn we in de juiste stemming om verbinding te leggen met de levenskrachten en vormkrachten van die plant.

Xavier De Keyser (°1954) is 40 jaar steinerschoolleerkracht geweest. Eerst als medepionier van de steinerschool van Gent met een klas van 1 tot 8 en vervolgens in de bovenbouw van Leuven. Sinds 9 jaar is hij  terug in de steinerschool van Gent als wiskunde-fysicaleraar in de bovenbouw.  Hij is penningmeester en lesgever in het nieuwe opleidingsatelier EduArta.

 

Werkgroep 5:

" Waarin de mens bezield de geest een woning geeft "

Met Ineke Van den Bosch

Toelichting: In deze werkgroep gaan we aan de slag met het beeld van de “mensheidsrepresentant”.  Dit is het grote (9m hoge) beeldhouwwerk dat Rudolf Steiner uit olmenhout sculpteerde. In dit werk zien we drie verschillende figuren afgebeeld.  Tussen de krachten, die de menselijke ontwikkeling belemmeren, wordt de wordende mens uitgebeeld. 

We zullen ons uiteenzetten met deze drie figuren. Waarnemend en boetserend zullen we ons steeds dieper inleven in de kwaliteiten van dit grootse werk. Zo kunnen we de werkzaamheid van de in zichzelf belichaamde liefde van Christus ervaren.

Er is geen voorafgaande ervaring nodig voor deze werkgroep.

Begeleiding: Ineke Van den Bosch: beeldhouwster en leerkracht aan de Steinerschool van Lier.

 

Werkgroep 6:

"Parabel van de drie leraren"

Met Helder Steemans

De geheimzinnige samenhang tussen pedagogie en het gesprek

In januari 1916, drie jaar voor de oprichting van de Waldorfschool gaf Steiner in een voordracht wat later de “parabel van de drie leraren”  zou genoemd worden. In deze voordracht schetst hij een soort ideaalbeeld van de toekomstige leraar in de vrije scholen. Hij beschrijft merkwaardig genoeg toen al wat er met een door antroposofie bevruchte pedagogie kan worden bereikt!

In deze werkgroep onderzoeken we de essentie van deze parabel en de verrassende gelijkenissen met het sociale oerfenomeen, die we aan de hand van praktische oefeningen kunnen ontdekken.

De Nederlandse vertaling van de parabel wordt op voorhand aan de deelnemers bezorgd.