Woensdag

17 april 2019

 

Donderdag

18 april 2019

Vrijdag

19 april 2019

Thema

 

Dagthema

‘ waarin de mens bezield de geest een woning geeft ‘

Naar de aarde

Naar de hemel

Naar het midden

09.00 - 09.30

 

Opmaat: samenzang met Marilke

Opmaat: samenzang met Marilke

10.00 - 11.00

Onthaal

Vervolg eerste werkgroep I b

Vervolg tweede werkgroep II b

11.00 - 11.30

Welkom en samenzang      met Marilke

Pauze

Pauze

11.30 - 13.00

Voordracht over het

dagthema door

Jacques Meulman

Voordracht over het

dagthema door

Rik ten Cate

Tot 12.45 Voordracht over het

dagthema door

Christine Gruwez

13.00 - 14.30

Middageten

Middageten

12.45 - 13.00

Afronding met samenzang

14.30 - 16.00

Eerste werkgroep I a

Start tweede werkgroep II a

13.00 Vertrek + opruim

16.00 - 16.30

Pauze

Pauze

 

16.30 - 18.00

Getuigenissen door 

 oud-leerlingen

Getuigenissen door

oud-leerlingen

 

18.30 - 19.30

Avondeten

Avondeten

 

20.00 - 22.00

Praat- en luistercafé

Praat- en luistercafé