De Paasconferentie 2021

 

 

Om de vier jaar vindt een wereldconferentie plaats waar leraren uit de verschillende continenten elkaar treffen om op pedagogische thema’s te studeren en ideeën met elkaar uit te wisselen. In de tussenliggende drie jaren organiseert de Pedagogische Afdeling van België telkens een gelijkaardige Pedagogische Paasconferentie. Dit schooljaar vindt deze bijeenkomst digitaal en voor een beperkte groep in de steinerschool van Lier plaats.

Als leraren willen wij ons  verbonden voelen met deze wereldbeweging maar ook met de wereld op zich. In de eigen school willen wij vanuit een gelijkwaardige en tegelijk betrokken relatie diezelfde verbondenheid verzorgen met de collega’s van elke dag.
Niet anders is het in onze pedagogische praktijk met de kinderen, wij kunnen immers slechts ontwikkeling bij hen stimuleren wanneer wij met elk van hen een duurzame relatie opbouwen. Steinerpedagogie is in de eerste plaats een zaak van mens tot mens! Bovendien willen wij zelf de scholingsweg gaan naar vrijheid in denken, voelen en willen.

Met deze zevende Pedagogische Paasconferentie organiseren wij een tweedaagse voor mensen die werkzaam zijn in een steinerschool. Werkt u echter niet in een steinerschool maar heeft u ook interesse? Dan bent u uiteraard van harte welkom!

Het voorbije jaar werd de impuls tot vernieuwing van het onderwijs, de zogenaamde 'opvoedkunst of Waldorfpedagogie', honderd jaar oud. Dat betekent dat er nu een tijd van bezinning komt. Honderd jaar…., is het steineronderwijs dan nog wel actueel? Kinderen zijn immers nu heel anders dan vroeger. Moeten we het dan niet anders gaan doen?

Dit soort vragen worden steeds meer gesteld. En terecht. Want we voelen allen dat we ons moeten bezinnen over de fundamenten en moeten nadenken over de identiteit van deze opvoedkunst.

Dit jaar ligt het accent op de werking van lichaam, ziel én geest. Hoe moeten we als leraar in onze dagelijkse praktijk met de kinderen en jongeren rekening houden met de wetmatigheden van de drieledigheid van de mens?